logoNjoftim mbi Regjistrimet në Programet Bachelor për kategorinë Transferime dhe Degë e Dytë

NJOFTIM

1. Regjistrimet në Programet Bachelor për kategorinë Transferime dhe Degë e Dytë do të  realizohen  me tri faza 72 orëshe dhe një fazë 48 orëshe, pranë Sekretarisë mësimore përkatësisht në datat:

  • Faza 1- 16 – 18 nëntor
  • Faza 2- 19 –21 nentor
  • Faza 3 – 23 – 25 nëntor
  • Faza 4 – 26 – 27 nentor

2.Fituesit duhet të regjistrohen brenda fazës  ku ata kanë dalë fitues.

3.Nëse fituesit nuk regjistrohen brenda afatit kohor që janë shpallur fitues , lista në fazën pasardhëse ulet me kandidatët e mëposhtëm 

DEKANATI