logoNJOFTIM MBI GRAFIKUN E REGJISTRIMEVE SIPAS SALLAVE PËRKATËSE NË PROGRAMET MASTER

Të nderuar student!

Procesi regjistrimit në programet Master Shkencor dhe Profesional në FSHS do të organizohet sipas një grafiku specific për të realizuar distancimin fizik në procesin e regjistrimeve dhe shmangien e grumbullimeve të studentëve, gjithnjë në mbrojtje të shëndetit nga Covid -19.

Studentët fitues do të orientohen për t’u regjistruar në programet Master sipas këtij grafiku:  

Salla 011

Do të regjistrohen tek Znj. Valentine Hysko studentët fitues të programeve:

 • Sociologji e Zhvillimeve Shoqërorë
 • Administrimi  Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë
 • Zgjidhje Konflikti
 • Puna sociale e Avancuar me dy drejtime Arsim dhe Shëndetësi
 • Analist i Politikave Sociale

Salla 011

Do të regjistrohen tek Znj. Erjona Fusha studentët fitues të programeve :

 • Filozofi  Sociale
 • Etika dhe Lidershipi në Insitucione

Si dhe të gjitha kategoritë e vecanta:

 • Transferime
 • Degë e dytë
 • Aftësi e kufizuar
 • Rom dhe Egjyptian
 • Statusi jetimit
 • Trojet

Salla te Hyrja përpara Sekretarisë Mësimore 

Do të regjistrohen tek Znj. Ermelinda Metohu studentët fitues të programeve:

 • MSH Psikologji Klinike
 • MSH Psikologji Shkollore
 • MSH Psikologji Organizacionale 
 • Mësues Arsimit Mesëm të Lartë
 • MSH Politika e drejtim Arsimi

Salla 010

Do të regjistrohen tek Znj. Flora Asllani studentët fitues të programeve

 • MP Këshillim Psikologji
 • MP Orientim professional
 • MP Psikologji Ligjore
 • MP Pedagogji e Specializuar Sociale

Salla Aula Magna 

Do të regjistrohen tek Znj. Aseda Osmanaj studentët fitues të programeve:

 • Administrim i Shërbimeve Sociale
 • Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale
 • Çështje të Fëmijës dhe familjes
 • Komunikimi për Ndryshimin Social dhe të Sjelljes
 • Puna Sociale me tri drejtime

Salla te Hyrja FSHS nga ana e parkingut   

Do të regjistrohen tek Znj. Romina Kondraxhiu studentët fitues të programeve:

 • Teori Politike
 • Studime Rajonale
 • Qeverisje dhe Politika Publike

DEKANATI