logoThirrje për studentët – MsC PoSIG

Departamenti i Shkencave Politike në bashkëpunim me 10 universitete të rajonit dhe Bashkimit Europian ofron Masterin e përbashket shkencor në Shkenca Politike: Integrimi dhe Qeverisja.
Studentët e shkencave politike do të kenë mundësinë të ndjekin studimet e tyre në Universitetin e Salzburgut për një vit ose në Universitetin e Ljubljanës, ndërsa viti i dytë i studimeve akademike ndiqet në një nga Universitetet e Ballkanit Perëndimor. Ju ftojmë të aplikoni në linkun e mëposhtëm:
.