logoSezoni i provimeve të mbartura/ përmirësime për vitin e III BACHELOR.

  • Sezoni i vjeshtës për Studentët e Vitit të III-të Bachelor që kanë provime të mbarura nga Viti I I, II III apo kërkojnë përmirësim note (deri në 4 lëndë përmirësim) do të zhvillohet nga data 5 deri në 10 Korrik 2021.

 

Studentët e vitit të III-të Bachelor mund të regjistrohen në dy mënyra:

 

 

  • Onlinenëpërmjet formularit të mëposhtëm:

Formulari (Kliko, këtu)

.

 

 

  • Periudha e regjistrimit është nga data 21 Qershor deri në 30 Qershor 2021.

 

  • Provimet e mbarutra do të zhvillohen në auditoret e Fakultetit të Shkencave Sociale sipas datave të publikuara në Faqen zyrtare të Fakultetit.