logoNjoftim – Mbi regjistrimet dhe periudhën e provimeve të mbartura dhe përmirësime në sezonin e vjeshtës – Bachelor

 

NJOFTIM

 

Dekanati i Fakultetit të Shkencave Sociale vendosi:

 

Mbi regjistrimet dhe periudhën e provimeve të mbartura dhe përmirësime në sezonin e vjeshtës për vitin akademik 2020-2021 sispas grafikut të mëposhtëm:

 

Studentët e programit Bachelor:

 

  • Periudha e regjistrimit: 23.08.2021 – 05.09.2021

 

  • Regjistimi :
  • Online (në formularin që do publikohet në faqen zyrtare të Fakultetit në datën 23.08.2021)
  • Prezent në Sekretarinë Mësimore të Fakultetit të Shkencave Sociale

 

Periudha e Provimeve: 13.09.2021 – 17.09.2021

 

 

Studentët e Vitit të I dhe II kanë të drejtë të japin provimet e mbartura si dhe të përmirësojnë deri në 3 lëndë të vitit përkatës.

 

 

Studentët e Vitit të III kanë të drejtë të japin vetëm provimet e mbartura.

 

 

  • Data e Diplomimit për studentët e Vitit të III është 27.09.2021.