logoDatat e Provimeve – Master Shkencor dhe Profesional – Viti i Parë – Viti Akademik 2021 – 2022

Datat e Provimeve – Master Shkencor dhe Profesional – Viti i Parë – Viti Akademik 2021 – 2022


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Master Profesional –> Kliko, këtu

Master Shkencor Viti i I –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Master Profesional –> Kliko, këtu

Master Shkencor Viti i I –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Master Shkencor Viti i I –> Kliko, këtu

 

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Master Profesional –> Kliko, këtu

Master Shkencor Viti i I –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Master Profesional –> Kliko, këtu

Master Shkencor Viti i I –> Kliko, këtu