logoPasqyra përmbledhëse e rezultateve të konkurimit në dy fazat, për pozicionin Asisten Lektor me kohë të plotë, pranë Departamentit të Punës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale.

Pasqyra përmbledhëse e rezultateve të konkurimit në dy fazat, për pozicionin Asisten Lektor me kohë të plotë, pranë Departamentit të Punës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale.

 

Kliko, këtu