logoTakim i rëndësishëm në Fakultetin e Shkencave Sociale i Dekanatit dhe Këshillit Studentor të fakultetit.

Takim i rëndësishëm në Fakultetin e Shkencave Sociale i dekanatit dhe këshillit studentor të fakultetit, ku u diskutua për problematikat kryesore të studentëve dhe bashkëpunim më të mirë për të zhvilluar pozitivisht jetën studentore në fakultet.