logo



Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Ekonomisë, Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Ekonomisë, Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë për trajnim.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe I skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

.

Kliko, këtu