Mbi hapjem e thirrjes për projekte në kuadër të Programit “UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion”.

Thirrje për projekte në programin “UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion” . Kliko, këtu