logoNjoftim nga Agjensia Universitare e Frankofonisë (AUF)

Agjensia Universitare e Frankofonisë (AUF) ka hapur thirrje:

1-Thirrje për aplikime: Krijimi I një rrjeti ndërkombëtar të Klubeve Studentore AUF (CAUFE)

2-Thirrje rajonale për shprehi interesi 2022: Mbështetje për organizimin e ngjarjeve sportive në universitetet.

Afati I fundit për dorëzim për thirrjen e parë “Krijimin e një rrjeti ndërkombëtar të Klubeve Studentore AUF (CAUFE)” është data 30 qershor 2022.
Afati I fundit për dorëzim për thirrjen e dytë “Mbështetje për organizimin e ngjarjeve sportive në universitet” është data 10 Shtator

Për më tepër informacion më poshtë janë link-et mbi thirrjet përkatëse:

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-creation-dun-reseau-international-de-clubs-auf-etudiants-caufe/

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-manifestation-dinteret-2022-soutien-lorganisation-devenements-sportifs-luniversite/