logoNjoftim për studentët e Vitit të Dytë Master Shkencor

Të gjithë studentët e vitit të dytë “Master Shkencor” të FSHS-së, të cilët kanë shlyer detyrimet e lëndëve si dhe ato financiare, mbrojtjen e diplomës do ta zhvillojnë në këto data:

  1. Mbrojta e diplomës datë 12 Korrik, ora 9:00

Shënim: Dorëzimi i temave të diplomës si dhe rregjistrimi do të bëhen pranë departamenteve të FSHS-së deri në datën 08 Korrik 2022, ora 14:00