logoHapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Saint Louis në Bruksel, Belgjikë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023. 

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Saint Louis në Bruksel, Belgjikë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023. 
 
 
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;
Kohëzgjatja:
– 5 + 2 ditë; 
 
.