logoLista përfundimtare e fituesve nga kategoria Aftësi të Kufizuar, Rom dhe Ballkano-Egjiptian, Troje.

Lista përfundimtare e fituesve nga kategoria Aftësi të Kufizuar, Rom dhe Ballkano-Egjiptian, Troje

Viti akademik 2022-2023


Lista përfundimtare e fituesve nga kategoria Troje

Kliko, këtu

 


Lista përfundimtare e fituesve nga kategoria Rom dhe Ballkano-Egjiptian

Kliko, këtu

 


Lista përfundimtare e fituesve nga kategoria me Aftësi të Kufizuar

Kliko, këtu