Informacion mbi thirrjet për projekte në kuadër të programit Erasmus +

Në kuadër të informimit lidhur me hapjen e thirrjeve të reja në Programin Erasmus+ për aplikime për projekte, të cilat janë në vijimësi, mund të gjeni më tepër informacion në seksionin Funding & Tenders të faqes zyrtare të Komisionit Evropian. Në mënyrë që çdo anëtar i personelit akademik të njihet me to, sugjerojm shpërndarjen e linkut, mbi thirrjet e hapura te programit Erasmus+. Aktualisht jane hapur thirrjet me tematikat si më poshtë:   European Universities-Intensification of prior deep institutional transnational cooperation (Topic 1); European Universities-Development of new deep institutional transnational cooperation (Topic 2).   Afati i aplikimit i te dyja thirrjeve eshte data 31.01.2023.