Vendim Nr. 06 “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve online”
Lexo tani
Vendim Nr. 07 “Për mbrojtjen nga virusi COVID-19”
Lexo tani
Vendim Nr. 08 “Për zhvillimin e mësimit në distancë”
Lexo tani