Statuti i universitetit të tiranës
Lexo tani
Rregullore e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës
Lexo tani
Rregullore për funksionimin e sistemit informatik në Universitetin e Tiranës
Lexo tani