logoHapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

 Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

 
 
Kohëzgjatja e bursave: – Bachelor (1 semestër); – Master (1 semestër);
 
Afati për aplikim: 01 Dhjetor 2022