logoHapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. 

Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. 
 
 
Kohëzgjatja e bursave: – Bachelor (1 semestër); – Master (1 semestër);  
 
Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022