logoHapet thirrja për aplikime për bursa për studentët PhD të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023, në Universitetin Valladolid, Spanjë.

Llojet e mobilitetit:
-Shkëmbimin e studentëve PhD – të gjithë aplikantët e përzgjedhur duhet të kryejnë në Universitetin e Valladolidit midis 500 dhe 750 orëve kërkimore.
Studentët duhet të kenë njohje akademike në programet e tyre të doktoraturës në institucionin vendas;

Afati për aplikim: 02 Dhjetor 2023 ora 23:59 (Spanish Time).

 

Kliko, këtu