logoNjoftojme se jane hapur ‘Thirrjet e reja per aplikime Erasmus + 2023’.

Guida e programit 2023

Kalendari i deadline-ve per aplikime te ndryshme

 

Në kuadër të programit Erasmus + informojmë se janë hapur thirrjet e reja si më poshtë:  

  • International Credit Mobility (ICM) afati për aplikim 23 Shkurt 2023; 
  • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)  afati për aplikim 16 Shkurt 2023; 
  • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) afati për aplikim 16 Shkurt 2023; 
  • Capacity Building in Higher Education (CBHE) afati për aplikim 16 Shkurt 2023 
  • Jean Monnet Actions (JMA) afati për aplikim 14 Shkurt 2023; 
  • Virtual exchanges in higher education and youth afati i aplikimit 26 April 2023; 
  • Capacity-building in the field of sport (CBS) afati i aplikimit 22 Mars 2023. 
  • Capacity-building in the field of youth (CBY) afati i aplikimit  8 Mars 2023; 
  • Capacity Building in VET (CBVET)  afati i aplikimit 28 Shkurt 2023″

 

Në vijim do të gjeni link-et mbi guiden e re të programit 2023 si dhe kalendarin e afatave për aplikimet e reja: 

file:///C:/Users/Planet/Downloads/Erasmus+%20Programme%20Guide%202023_en.pdf 

file:///C:/Users/Planet/Downloads/erasmus+international-2023.pdf 

 

Gjithashtu në kuadër të hapjes së thirrjeve të reja të programit Erasmus+, do të organizohet “Dita Informuese”, e cila do të zhvillohet online në datën 09 Dhjetor 2022, ku do të shtjellohet në detaje informacioni i nevojshëm lidhur me aplikimin për projektet Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë – CBHE’, sipas link-ut: 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-programme-capacity-building-higher-education-2022-12-09_en