logoKonferencë për mbylljen e Projektit – “Mund të bëhet: Rrugëtime të përfshirjes sociale dhe promovimit të të drejtave të personave me probleme të shëndetit mendor në Shqipëri”.

Sot, më 7 Dhjetor 2022 u zhvillua Konferenca për mbylljen e Projektit – “Mund të bëhet: Rrugëtime të përfshirjes sociale dhe promovimit të të drejtave të personave me probleme të shëndetit mendor në Shqipëri(Aid011863)”.

 

Konferencë për mbylljen e projektit

Conferenza di chiusura del progetto