logoINTERNATIONAL CONFERENCE “POST PANDEMIC CHALLENGES IN PSYCHOLOGY AND EDUCATION”

Ruaj datat 16 – 17 Dhjetor 2022 për konferencën e organizuar nga Departamenti i Psikologjisë – Pedagogjisë.