logoNjoftim nga KIZ rreth vendit vakant për Anëtar i Bordit të Administrimit të UT-së.

Vendim nr. 15 datë 19.12.2022 i KIZ të UT

Kliko, këtu


Formular – Aplikimi
(për Anëtar i Bordit të Administrimit të UT-së)
(Përfaqësues i propozuar nga studentët e UT-së)

 

Kliko, këtu