logoNjoftim për provimet e Vitit te Tretë Bachelor për studentët aktual, mbartje/përmirësime.

Ju lutem lexoni me kujdes njoftimet e mëposhtme:


Njoftim për studentet aktual

 

Njoftohen të gjithë studentët aktual të vitit të Tretë të programit Bachelor, të ciklit akademik 2020 – 2023, se duhet të regjistohen në provime vetëm nëpërmjet sistemit e-student.

Kujdes! Regjistrimi bëhet deri në 24 orë  para datës së zhvillimit të provimit (jo 24 orët e fundit të provimit) vetëm në sistemin e-student (linku më poshtë):

http://e-student.unitir.edu.al/e_student_ut

 

 Logohuni në sistem nëpërmjet kredencialeve që përdorni në e-albania. (Ndiqni udhëzimet më poshtë):

 

> Manual përdorimi i sistemin e-Student për studentët

> Video për studentët

 


 

Njoftim për studentët e mbartur/përmirësime

 

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të tretë të programit Bachelor të cikleve akademike 2019-20222018-20212017-2020 që kanë provime të mbartura nga lëndët e semestrit të parë të vitit të tretë të regjistrohen pranë:

  1. Sekretarisë Mësimore
  2. Ose nëpërmjet Formularit –>Kliko, këtu

Sipas datave të publikuara në faqen e Fakultetit të Shkencave Sociale, student ka të drejtë të japi provime deri në 30 kredite.


***Studentët aktual mund te regjistrohen vetem me sistemin e-student. (Njoftimi i Parë)

***Studentët e mbartur/përmirësime mund të regjistrohen pranë sekretarisë mësimore ose nëpërmjet formularit në Njoftimin e Dytë.