logoDPPS në bashkëpunim me zyrën e UNICEF Shqipëri zhvilloi aktivitetin lançues të studimit “Anketë për njohuritë, qëndrimet dhe praktikat e të rinjve lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore në katër qarqe të Shqipërisë”.

Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale pranë Fakultetit të Shkencave Sociale në bashkëpunim me zyrën e UNICEF Shqipëri zhvilloi aktivitetin lançues të studimit “Anketë për njohuritë, qëndrimet dhe praktikat e të rinjve lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore në katër qarqe të Shqipërisë”.

Qëllimi i studimit të relizuar nga zyra e Unicef me mbështetjen e UK Government ishtë të kuptonte dhe eksploronte mbi njohuritë, qëndrimet dhe praktikat e të rinjëve lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore në qarqet Dibër, Kukës, Shkodër dhe Tiranë.

Studentët pjesmarrës u njohën me gjetjet e studimit dhe diskutuan mbi situatën e trafikimit të qënieve njerëzore, perceptimet e tyre, shërbimet, mekanizmat e raportimit, etj

#FSHS

 #DPPS

#UNICEFAlbania