logoLista Zgjedhore, per perzgjedhjen e Komisionit per dhenien e grades Shkencore “Doktor”

Lista Zgjedhore, per perzgjedhjen e Komisionit per dhenien e grades Shkencore “Doktor”

Kliko, këtu