logoDatat e Provimeve për Vitin e Parë dhe Vitin e Dytë Bachelor, viti akademik 2022-2023

Departamenti Pedgogji – Psikologji

Bachelor Viti i I dhe Viti i II –> Kliko, këtu

.

 

Departamenti Sociologji

Bachelor Viti i I dhe Viti i II –> Kliko, këtu

.

 

Departamenti Filozofi

 

Bachelor Viti i I dhe Viti i II –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

 

Bachelor Viti i I dhe Viti i II –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Bachelor Viti i I dhe Viti i II –> Kliko, këtu


*Studentet qe kane provime te mbartura duhet te regjistrohen prane Sekretarise Mesimore te Fakultetit te Shkencave Sociale.

*Studentet aktual do te regjistrohen nepermjet sistemit e-student, provimet do t’ju shfaqen ne sistem ne momentin qe do te celen ne sistem (brenda afateve), gjithashtu do te publikohet njoftimi dhe ne faqen zyrtare te fakultetit.