logoTakimin i Hapur me temë: “Liria Akadermike”.

Takim i Hapur

 

Ne kuadër të Takimeve të Hapura, Zyra e Karrierës organizoi pranë ambintit të Fakultetit të Shkencave Sociale Takimin e Hapur me temë: “Liria Akadermike”. Në këtë aktivtetë morën pjesë Dr. Merita Poni pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale si  edhe Prof. Dr. Liviu Matei nga Universiteti King’s College, London. Ky takim u mundësua me mbështetjen e projektit “Fetters at Liberty”. Ky takim pati për qëllim  fuqizimin dhe aktivizimin e studentëve mbi mbrojtjen e lisrisë akademike.