logoAktiviteti “Puno me ne” me perfaqësues nga ProCredit Bank

Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë  në bashkëpunim me  Zyrën e Karrierës në Fakultetin e Shkencave Sociale, organizuan aktivitetin “Puno me ne” me perfaqësues nga ProCredit Bank. Ky aktivitet pati për qëllim prezantimin e programit të Internshipit/Punësimit për studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale.