logoU organizua aktiviteti “Si e deformon mendësia tribale procesin e të menduarit” nga Departamenti i Shkencave Politike ne Fakultetin e Shkencave Sociale.

U organizua aktiviteti “Si e deformon mendësia tribale procesin e të menduarit” nga Departamenti i Shkencave Politike ne Fakultetin e Shkencave Sociale me lektorin Dr. Nikos Sotirakopoulos ku u diskutua rreth temës: “Si e deformon mendësia tribale procesin e të menduarit”.