logoNJOFTIM – Mini Sezon per provimet e mbartura per ciklin e pare te studimeve Bachelor.

Njoftohen te gjithe studentet e programit te ciklit te pare te studimit Bachelor per ciklet akademike 2017-2020; 2018-2021; 2019-2022 qe ne muajin prill 2023 do te çelet nje mini sezon per provimet e mbartura ne datat 3-7.
.
Studentet kane te drejte te japin provime te mbartura deri ne 3 lende.
.
Te gjithe studentet e mbartur te cikleve te mesiperme, pasi te kene shlyer te gjitha detyrimet e lendeve kane te drejte te japin Provim formimi ne daten 20 prill 2023.
.
Regjistrimet per provime te mbartura do te behen prane Sekretarise Mesimore deri ne daten 30 mars 2023.