logo



NJOFTIM – Mini Sezon per provimet e mbartura per ciklin e dyte te studimeve Master Profesional.

Njoftohen te gjithe studentet e programit te ciklit te dyte te studimit Master Profesional  per ciklin akademik 2021-2022  qe ne muajin prill 2023 do te çelet nje mini sezon per provimet  e mbartura ne datat 3-7. Studentet kane te drejte te japin provime te mbartura deri ne 3 lende.

Te gjithe studentet e mbartur te cikleve te mesiperme, pasi te kene shlyer te gjitha detyrimet e lendeve kane te drejte te japin Mbrojtjen e Diplomes ne daten 20 prill 2023.
Regjistrimet per provime te mbartura do te behen  prane Sekretarise mesimore deri ne daten 30 mars 2023.