logoNJOFTIM – Mini Sezon per provimet e mbartura per ciklin e dyte te studimeve Master Shkencor.

Njoftohen te gjithe studentet e programit te ciklit te dyte te studimit Master i Shkencave  per ciklet akademike 2019-2021 dhe 2020-2022  qe ne muajin prill 2023 do te çelet nje mini sezon per  provimet  e mbartura ne datat 3-7. Studentet kane te drejte te japin provime te mbartura deri ne 3 lende.
Te gjithe studentet e mbartur te cikleve te mesiperme, pasi te kene shlyer te gjitha detyrimet e lendeve kane te drejte te japin Mbrojtjen e Diplomes ne daten 20 prill 2023.
Regjistrimet per provime te mbartura do te behen  prane Sekretarise mesimore deri ne daten 30 mars 2023.