logoErasmus+ staff mobility në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës.

Ditën e martë, datë 02.05.2023 Fakulteti i Shkencave Sociale mirëpriti një grup profesorësh nga University of South Bohemia, Republika Çeke, personel akademik në Fakultetin e Shëndetit dhe të Shkencave Sociale si dhe të Institutit të Shkencave Sociale dhe Pedagogjisë Speciale. Profesorët vizituan Univeristetin e Tiranës në kuadër projekteve Erasmus+ dhe zhvilluan edhe sesione mësimdhënieje me studentë të Departamentit të Pedagogji-Psikologjisë, Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale dhe të Departamentit të Sociologjisë. Grupi i profesorëve vizitorë përbëhej nga: 

  1. Assoc. Prof. MA Lucie Betáková, Ph.D. (researcher in the field of English language, Vicedean for International Relations, Faculty of Education) 
  2. MA Zuzana Bílková, Ph.D. (Faculty of Education) 
  3. Assoc. Prof. MA et M.S. Jitka Vacková, Ph.D. (Head of Institut of Social and Special-paedagogical Sciences, Faculty of Health and Social Sciences) 
  4. MA Jana Stejskalová, Ph.D. (Institut of Social and Special-paedagogical Sciences
  5. M.S. Radka Prokešová, Ph.D. (Institut of Humanities in Helping Professions, Faculty of Health and Social Sciences
  6. MA Salim Murad, Ph.D. (political scientist, Institut of Social and Special-paedagogical Sciences, Faculty of Health and Social Sciences
  7. MA Lenka Motlová, Ph.D. ( Institut of Social and Special-paedagogical Sciences
  8. MA et M.S. Renata Švestková, Ph.D. Institut of Social and Special-paedagogical Sciences

Gjatë vizitës në Fakultetin e Shkencave Sociale u zhvillua edhe një takim me Dekanatin e Fakultetit të Shkencave Sociale me qëllim orientimin e drejtimeve të mundshme të bashkëpunimit në të ardhmen!