logoNjoftim për provimet e Vitit te Tretë Bachelor, semestri i dytë, cikli akademik 2020-2023.

Njoftim për provimet e Vitit te Tretë Bachelor, semestri i dytë, cikli akademik 2020-2023


Ju lutem lexoni me kujdes njoftimin e mëposhtëm:

Njoftohen të gjithë studentët aktual të vitit të Tretë të programit Bachelor, të ciklit akademik 2020 – 2023, se duhet të regjistohen në provime vetëm nëpërmjet sistemit e-student.

 

Kujdes! Regjistrimi bëhet deri në 24 orë  para datës së zhvillimit të provimit (jo 24 orët e fundit të provimit) vetëm në sistemin e-student (linku më poshtë):

http://e-student.unitir.edu.al/e_student_ut

*Ju lutem pasi të regjistroheni në sistem kontolloni “statusin” (në kolonën e fundit) të secilit provim për te  parë nëse jeni regjistruar.

 

>Logohuni në sistem nëpërmjet kredencialeve që përdorni në e-albania. (Ndiqni udhëzimet më poshtë):

 

> Manual përdorimi i sistemin e-Student për studentët

> Video për studentët

 


Gjithashtu kanë të drejtë të regjistrohen dhe studentët që nuk kanë arritur të përfundojnë studimet e cikleve 2017-2020; 2018-2021 dhe 2019-2022.

 

Këta dtudentë do të regjistohen vetëm pranë Sekretarisë Mësimore nga data” 10.05.2023 deri në datën 14.05.2023 nga ora 08:00 deri në orën 14:00.