logoDite orientimi – Departamenti Sociologji

Departamenti i Sociologjisë fton gjithë studentët e vitit të tretë “Bachelor” në “Sociologji” dhe studentë të tjerë të interesuar për informacion për programet e ciklit të dytë që ofrohen në këtë departament në “Ditën e orientimit” 

Fakulteti i Shkencave Sociale: auditori 010 

 ora 13:00, 

 15 maj 2023 

Ju mirëpresim!