logoDatat e Provimeve për Vitin e Parë dhe Vitin e Dytë Bachelor, semestri dytë, viti akademik 2022-2023

Datat e Provimeve për Vitin e Parë dhe Vitin e Dytë Bachelor,
semestri dytë,
viti akademik 2022-2023


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Bachelor Viti i Parë dhe Viti i Dytë –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Bachelor Viti i Parë dhe Viti i Dytë –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Bachelor Viti i Parë dhe Viti i Dytë –> Kliko, këtu

 

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Bachelor Viti i Parë dhe Viti i Dytë –> Kliko, këtu

 

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Bachelor Viti i Parë dhe Viti i Dytë –> Kliko, këtu