logoDatat e Provimeve për Vitin e Parë dhe Vitin e Dytë Master, semestri dytë, viti akademik 2022-2023

Datat e Provimeve për Vitin e Parë dhe Vitin e Dytë Master Shkencor dhe Master Profesional,
semestri dytë,
viti akademik 2022-2023


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu