logoNjoftim!

Njoftim!

Rikujtojmë të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale të kryejnë pagesën e tarifës së shkollimit dhe dorëzojnë mandatin e pagesës pranë Zyrës së Finances në ambientet e fakultetit deri në datën 31.05.2023.