logoFtese për LEKSION TË HAPUR

Ftese për LEKSION TË HAPUR
Në kuadrin e kursit “Perspektiva e ndryshimeve urbane”, Departamenti i Sociologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale zhvillon një leksion të hapur me temë:
“DUARANA: fillesat e një megalopolis? Ndikimi i  projektit të hekurudhës Tiranë-Rinas-Durrës ”
Ju mirëpresim në datë 25 Maj 2023,  ora: 11:00 am, Auditori 219, Fakulteti I Shkencave Sociale.