logoNjoftim për Ceremoninë e Diplomimit datë 6 Qershor 2023.

Të dashur studentë, në kuadër të ceremonisë së diplomimit që do të zhvilohet në datën datën 6 Qershor 2023, ora 19.00, në stadiumin “Air Albania”, të gjithë studentët të cilët kanë konfirmuar pjesëmarrjen mund të tërheqin veshjen e ceremonisë së diplomimit pranë Zyrës së Magazinës në katin e dytë (në krah të Zyrës së Financës) në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale.

 

Duke filluar nga data 25.05.2023 deri në datën 05.06.2023 ora 10:00 – 13:00.

Për të tërhequr veshjen e ceremonisë së diplomimit duhet të keni me vete një mjet identifikimi (Pashaportë / Kartë Identiteti).

Për cdo pyetje drejtohuni në adresën e email-it:  fshs.ut.info@unitir.edu.al .