logoCeremonia e Diplomimit të studentëve të Fakultetit të Shkencave Sociale, UT, diplomuar në vitin akademik 2020-2021 dhe 2021-2022!

Të dashur studentë, të diplomuar në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës në vitin akademik 2020-2021 dhe 2021-2022!

Për të festuar përfundimin e studimeve, në të dyja ciklet, Bachelor dhe Master, për herë të parë Universiteti i Tiranës, organizon një ceremoni të përbashkët diplomimi me të gjithë studentët e njësive bazë përbërëse të UT.

Ceremonia do të zhvillohet në datën 6 Qershor 2023, ora 19:00, në stadiumin “Air Albania”.

 

Për efekt organizimi, jeni të lutur që të konfirmoni brenda datës 31 Maj 2023 pjesëmarrjen në cermoni në linqet bashkëngjitur.

– Formular për konfirmimin e pjesëmarrjes në ceremoninë e diplomimit, për studentët e diplomuar në FSHS në vitin akademik 2020-2021!

 

– Formular për konfirmimin e pjesëmarrjes në ceremoninë e diplomimit, për studentët e diplomuar në FSHS në vitin akademik 2021-2022!

 

Pasi të konfirmoni pjesëmarrjen mund të tërheqin veshjen e ceremonisë së diplomimit pranë Zyrës së Magazinës në katin e dytë (në krah të Zyrës së Financës) në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale duke filluar nga data 25.05.2023 deri në datën 05.06.2023 ora 10:00 – 13:00.

Për të tërhequr veshjen e ceremonisë së diplomimit duhet të keni me vete një mjet identifikimi (Pashaportë / Kartë Identiteti).

Për cdo pyetje drejtohuni në adresën e email-it:  fshs.ut.info@unitir.edu.al .