logoAktiviteti i ditës së karrierës me titull: Hellenic – Albanian Career Day.

Departamenti i Gjuhës Greke i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës në bashkëpunim me Ambasadën e Greqisë në Tiranë, më datë 29 maj 2023, ora 10:00, pranë Godinës “Liria”, do të organizojë aktivitetin e ditës së karrierës me titull: Hellenic – Albanian Career Day.

Në aktivitet do të marrin pjesë drejtues të kompanive kombëtare dhe ndërkombëtare, që operojnë në Shqipëri.
Aktiviteti i drejtohet të gjithë studentëve të Universitetit të Tiranës, pasi fokusi i këtij aktiviteti është mbështetjes e studentëve, për të patur mundësi të bisedojnë me përfaqësues e drejtues të kompanive kombëtare dhe ndërkombëtare për punësim ose angazhim.