logoHapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Manisa Celal Bayar, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024. 

Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Manisa Celal Bayar, Turqi për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.
 
 
Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; – Doktoraturë; 
 
*Studentët aplikantë të nivelit bachelor duhet të kenë minimalisht mesataren 2.2/4, ndërsa studentët aplikantë të nivelit master duhet të kenë minimalisht mesataren 2.5/4.   
 
  Afati për aplikim: 02 Qershor 2023   
 

Kliko, këtu