logoNjoftim për Provimin e Formimit/Mbrojtjen e Temës së Diplomës dhe shtyrjen vetem të provimeve sezonale të datës 28.06.2023.

VENDIM

Nr. 8 Datë 21.06.2023

 

Dekanati i Fakultetit të Shkencave Sociale, në mbledhjen e datës 21.06.2023 vendosi:

 

  1. Meqënëse data 28.06.2023 është ditë pushimi zyrtar, provimet e planifikuara në këtë datë do të zhvillohen në datën 03.07.2023, bazuar në orarin e publikuar te datat e provimeve.
  2. Provimi i diplomimit në programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor” do të zhvillohet në datën 04.07.2023 ora 09:00.
  3. Mbrojtja e temës së diplomës në programet e studimit të ciklit e parë “Bachelor” do të zhvillohet në datën 05.07.2023.
  4. Mbrojtja e diplomës në programet e studimit të ciklit të dytë “Master Shkencor” do të zhvillohet në datën 06.07.2023.
  5. Mbrojtja e diplomës për studentët e mbartur në programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” do të zhvillohet në datën 06.07.2023 për ciklet 2021-2022.
  6. Regjistrimi kryhet pranë departamenteve (zyrat në katin e parë).

 

Kliko, këtu