logoNjoftim

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë aplikuar në ciklin e Tretë të studimeve doktorale në muajin Qershor 2023 në Fakultetin e Shkencave Sociale, se përzgjddhja e itusve do të bëhet në fillim të muajit Shtator 2023.

Dekanati