logoNjoftim për Temë  Diplome/Provim Formimi Master Profesional

Njoftim për Temë  Diplome/Provim Formimi Master Profesional

 

  1. Për studentët e Masterit Profesional

 

Studentët e programeve të studimit Master Profesional të vitit akademik 2022 – 2023 që kanë shlyer të gjitha detyrimet e lëndëve kanë të drejtë të futen në mbrojtje Temë  Diplome/Provim Formimi në datën 07/09/2023, ora 09.00.

Regjistrimi i studentëve pranë Departamenteve përkatëse nga data 29/08/2023 deri në datën 02/09/2023 nga ora 09.00 deri në orën 14.00.