logoNJOFTIM – Aplikimet për ciklin e parë të studimeve Bachelor për Kuotat e Vecanta në Fakultetin e Shkencave Sociale – Viti Akademik 2023 – 2024

NJOFTIM I

KATEGORIA TRANSFERIM STUDIMESH DHE PROGRAM  I DYTE STUDIMI 

KALENDARI PER ECURINE E APLIKIMEVE BACHELOR PËR KUOTAT E VECANTA NE FSHS   

VITI AKADEMIK 2023 – 2024

.


.

APLIKIM PËR TRANSFERIM STUDIMESH DHE PROGRAM  I DYTE STUDIMI 

Kandidatët që kërkojnë të transferojnë studimet në vitet e ndërmjetme në programet e studimit Bachelor në FSHS  si dhe ata që duan të ndjekin një program të dytë studimi në programet e studimit Bachelor në FSHS mund të aplikojnë në datat 2 deri 13 shtator 2023.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e IT në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 9:00 deri 15:00.

Kandidatët aplikant mund të njihen në faqen e FSHS  ose në ambientet e FSHS, me dokumentacionin që duhet të dorëzojnë për aplikim.

Kandidatët aplikant mund të njihen me ecurinë kohore të aplikimit dhe procesin e regjistrimit, në  faqen e FSHS ose në ambientet e FSHS

.

DOKUMENTACIONI PER APLIKIM PËR TRANSFERIM STUDIMESH DHE PROGRAM  I DYTE STUDIMI 

  • Kandidatët për Transferim të Studimeve:

  • Kandidtët për Program të Dytë të Studimeve:


NJOFTIM II

KATEGORIA TROJET, ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, ME STATUSIN E JETIMIT DHE KOMUNITETIN ROM DHE EGJYPTIAN

KALENDARI PER ECURINE E APLIKIMEVE BACHELOR PËR KUOTAT E VECANTA NE FSHS   

VITI AKADEMIK 2023 – 2024

.

.

APLIKIM PER KATEGORITE E KANDIDATËVE NGA TROJET, ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, ME STATUSIN E JETIMIT DHE KOMUNITETIN ROM DHE EGJYPTIAN

Kandidatët që ju përkasin këtyre kategorive dhe kërkojnë të ndjekin studimet në programet Bachelor në FSHS  mund të aplikojnë në periudhën nga data 2  deri 13 shtator 2023.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e IT në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 09:00 deri 15:00.

Kandidatët aplikant mund të njihen në faqen e FSHS  ose në ambientet e FSHS, me dokumentacionin që duhet të dorëzojnë për aplikim.

Kandidatët aplikant mund të njihen me ecurinë kohore të aplikimit dhe procesin e regjistrimit, në  faqen e FSHS ose në ambientet e FSHS.

.

DOKUMENTACIONI PER APLIKIM PËR KATEGORITE NGA TROJET, ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, ME STATUSIN E JETIMIT DHE KOMUNITETIN ROM DHE EGJYPTIAN

 


NJOFTIM III

KATEGORIA  SHTETAS TË HUAJ ME DIPLOMA TË HUAJA TË SHKOLLËS SË MESME

KALENDARI PER ECURINE E APLIKIMEVE BACHELOR PËR KUOTAT E VECANTA NE FSHS   

VITI AKADEMIK 2023 – 2024

.

.

APLIKIM PER KATEGORINE SHTETAS TË HUAJ ME DIPLOMA TË HUAJA TË SHKOLLËS SË MESME  

Kandidatët, shtetas të huaj me diploma të huaja të shkollës së mesme,  nëse kërkojnë të ndjekin studimet në programet e studimit Bachelor në FSHS mund të aplikojnë në periudhën  nga 2 deri 13  shtator 2022.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e IT në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 09:00 deri 15:00.

Kandidatët aplikant mund të njihen në faqen e FSHS  ose në ambientet e FSHS, me dokumentacionin që duhet të dorëzojnë për aplikim.

Kandidatët aplikant mund të njihen me ecurinë kohore të aplikimit dhe procesin e regjistrimit, në  faqen e FSHS ose në ambientet e FSHS.

.

DOKUMENTACIONI PER APLIKIM PER KATEGORITE E KANDIDATËVE  SHTETAS TË HUAJ ME DIPLOMA TË HUAJA TË SHKOLLËS SË MESME  


Udhëzimi Nr. 12 dhe Shtojcat

Kliko,këtu

 


DEKANATI