logoNjoftim për tarifën e studimeve.

Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave Sociale se duhet te kryejne pagesen e tarifes se studimeve dhe te dorezojne mandatin e pageses prane zyres se finances ne fakultet, perpara fillimit te provimeve.